Aan de slag met Evernote:

Evernote-logo

Onthoud alles

Welkom! Evernote is de gemakkelijke en krachtige manier om alles te onthouden, van levenslange herinneringen en belangrijke informatie tot dagelijkse herinneringen en taaklijstjes.

Alles wat u in uw Evernote-account opslaat, wordt automatisch gesynchroniseerd tussen al uw toestellen. Daardoor kunt u overal waar u beschikt over Evernote gemakkelijk uw notities vastleggen, doorbladeren, doorzoeken en bewerken, zoals op smartphones, tablets en computers en op het internet.

In deze handleiding maakt u kennis met de basisbeginselen van Evernote, zoals hoe u notities kunt aanmaken, beheren, synchroniseren, doorzoeken en delen.

Maak uw Evernote-account

Evernote biedt twee soorten accounts: gratis accounts en Evernote Premium-accounts.

Heeft u geen Evernote account? Nu een gratis account aanmaken?

Gratis account
Iedereen kan gratis een Evernote-account aanmaken. De gratis accounts bevatten de kernfuncties van Evernote die in deze Snelstarthandleiding worden besproken en nog meer.

Evernote Premium
Evernote Premium biedt veel geweldige extra functies waarmee u nog meer uit Evernote haalt, en is verkrijgbaar als maand- en jaarabonnement. Raadpleeg onze Evernote Premium-pagina voor meer informatie over alles wat Evernote Premium u te bieden heeft.

Download Evernote voor al uw toestellen

Evernote is beschikbaar op nagenoeg alle toestellen en platforms, zoals smartphones, computers en internet. Daardoor kunt u alles gemakkelijk onthouden en hebt u altijd en overal toegang.

Bezoek de Evernote-productpagina om Evernote te downloaden.

Evernote is beschikbaar voor alle volgende systemen:

Mobiel

 • iPhone
 • iPad
 • iPod Touch
 • Windows Phone
 • Windows 8 (Touch)
 • Android
 • BlackBerry
 • WebOS

Bureaublad

 • Mac OS X
 • Windows Desktop

Volgende

Begin door meer te leren over het Startscherm.

Het startscherm

Open een willekeurige webbrowser en ga naar http://evernote.com/. Klik rechtsboven op de pagina op INSCHRIJVING WEB. Schrijf u met uw Evernote-gebruikersnaam en -wachtwoord in.

In het Startscherm kunt u nieuwe notities en notitieboeken aanmaken en uw Evernote-account doorbladeren, beheren en doorzoeken.

 1. Zijbalk: biedt tal van manieren om de inhoud van uw Evernote-account te doorbladeren. Meer informatie
 2. Notitielijst: geeft alle notities in uw Evernote-account weer, met de meest recent bijgewerkte notities die eerst standaard worden weergegeven. Hier worden ook zoekresultaten weergegeven. Meer informatie
 3. Notitiebewerker: hier kunt u de huidige geselecteerde notitie in uw Notitielijst bekijken en bewerken. Standaard wordt uw meest recent bijgewerkte notitie getoond wanneer u Evernote opent. Meer informatie
 4. Zoeken: zoek alle notities in uw Evernote-account op sleutelwoorden, labels en meer. Met Evernote kunt u zelfs voor getypte en handgeschreven tekst in afbeeldingen zoeken. Meer informatie
 5. Knop Nieuwe notitie: klik hierop om in het notitieboek dat u momenteel weergeeft een nieuwe lege notitie te maken. Als u de Notitielijst "Alle persoonlijke notities" weergeeft, wordt de notitie in uw standaardnotitieboek gemaakt. Meer informatie
 6. Menu Accountinformatie: beheer uw accountinstelling, meld u af van Evernote en gebruik andere nuttige accountfuncties

Volgende

Tijd om uw eerste notitie te maken!

Een notitie maken en bewerken

Een Evernote-notitie kan bijna alles bevatten, inclusief tekst, afbeeldingen, bestanden, audio, webclips en meer. Alle notities zijn doorzoekbaar, zodat u ze eenvoudig kunt vinden. Evernote zoekt zelfs naar getypte en handgeschreven teksten in bijgesloten afbeeldingen.

Een nieuwe notitie maken

Doe het volgende om een nieuwe notitie te maken:

 1. klik op de knop Nieuwe notitie. De notitie wordt in het notitieboek gemaakt dat u momenteel weergeeft. Als u de Notitielijst "Alle persoonlijke notities" weergeeft, wordt de notitie in uw standaardnotitieboek gemaakt.
 2. Nieuwe notitie knop
 3. Om de nieuwe notitie in een ander notitieboek op te slaan, klikt u op de vervolgkeuzelijst van het notitieboek dat zich onder het titelveld van de notitie bevindt en daarna selecteert u van die lijst een notitieboek.
 4. Klik op Klaar. U nieuwe notitie wordt met uw Evernote-account gesynchroniseerd en is onmiddellijk overal beschikbaar waar u Evernote hebt geïnstalleerd.

Een notitie bewerken

Om de inhoud van een notitie te bewerken, klikt u op de Notitielijst om de inhoud ervan in de Notitie-editor weer te geven. Daarna klikt u in de rechter bovenhoek van de Notitie-editor op het pictogram Edit iconBewerken om bewerkingen uit te voeren.

Tekst opmaken

Gebruik één van de volgende hulpmiddelen op dezelfde wijze als in een normale tekstverwerker om tekst in een notitie op te maken:

Opmaakwerkbalk
 1. Hulpmiddelen Lettertypen: kik op de knoppen of gebruik de selectoren om het lettertype, de grootte of stijl van het lettertype te wijzigen. Opties omvatten een aantal lettertypen, grootten, vet, cursief, onderstreping, superscript en subscript, doorstreping en kleur van lettertype. Selecteer de tekst en druk op de knop Gum om de stijl van het lettertype terug naar standaard te brengen.
 2. Hulpmiddelen Opmaak: selecteer de tekst en klik op een hulpmiddel voor opmaak om de uitlijning van de tekst (links, midden of rechts) te wijzigen of om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten te maken.
 3. Hulpmiddelen Speciale elementen: klik hierop om een keuzevak, hyperlink voor webpagina's of een horizontale lijn in te voegen.

Bijlagen toevoegen

Aan een notitie kan bijna alles worden bevestigd, inclusief bestanden, afbeeldingen en audio. Om een bijlage toe te voegen, doet u het volgende:

 • klik in de rechter bovenhoek van de Notitie-editor op het pictogram Edit iconBewerken. De opmaakwerkbalk verschijnt in de Notitie-editor.
 • Kik in de opmaakwerkbalk op het pictogram Attachment iconBijlage. Het dialoogvenster 'Bestanden toevoegen' wordt weergegeven.
 • Klik op Bestand kiezen. De bestandsbrowser van uw computer wordt geopend.
 • Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen. U keert terug naar het dialoogvenster 'Bestanden toevoegen'.
 • Herhaal de hierboven aangegeven stappen om aanvullende bestanden toe te voegen.
 • Klik op Toevoegen. De bestanden worden aan de notitie toegevoegd en naar uw Evernote-account geüpload.

Een notitie verwijderen

Ga als volgt te werk om een notitie te verwijderen:

 1. Klik met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op de notitie die u wilt verwijderen. Er wordt een menu met opties getoond
 2. Klik op Verwijderen... Er wordt gevraagd om uw bevestiging
 3. Klik op Verwijderen. De notitie wordt naar uw Prullenbak verplaatst

Volgende

U hebt uw notitie gemaakt. Laten we hem nu synchroniseren, zodat hij op al uw toestellen beschikbaar is

Synchroniseer uw Evernote-account

afbeelding synchroniseren

De synchronisatie zorgt ervoor dat alle inhoud van uw Evernote-account bekeken, bewerkt en doorzocht kon worden op alle plaatsen waarop u beschikt over Evernote, zoals smartphones, tablets, computers en internet.

Automatisch synchroniseren

Uw Evernote-account wordt op elk moment dat u aan uw account in de Evernote Web-client wijzigingen aanbrengt, automatisch tussen al uw apparaten gescynchroniseerd, ook als u notities en notitieboeken toevoegt of wijzigt.

Volgende

Evernote zorgt dat u gemakkelijk door uw notities kunt bladeren. Laten we eens kijken naar de verschillende beschikbare mogelijkheden

Blader door uw notities

Er zijn veel verschillende manieren om door de notities in uw Evernote-account te bladeren. In de Zijbalk kunt u gemakkelijk bladeren op notitie, notitieboek en label.

Alle persoonlijke notities

Klik in de Zijbalk op Alle persoonlijke notities onder het kopje ´Persoonlijke notities´ om alle notities in uw persoonlijke notitieboeken te bekijken. Al uw notities worden getoond in de Notitielijst.

Gedeelde notitieboeken

Klik in de zijbalk op het kopje Notitieboeken waar u lid van bent en klik vervolgens op het Gedeelde notitieboek dat u wilt bekijken om notities te vinden in notitieboeken die door andere Evernote-gebruikers met u werden gedeeld.

Persoonlijke notitieboeken

Al uw Persoonlijke notitieboeken worden in de Zijbalk getoond onder het kopje 'Persoonlijke notitieboeken'. Klik hierop om alle notities in deze notitieboeken te bekijken. Alle notities in het betreffende notitieboek worden in de Notitielijst getoond.

Labels

Alle labels in uw Evernote-account worden in de Zijbalk getoond onder het kopje Labels. Klik op het label om alle daaraan gerelateerde notities te bekijken. De notities met het bewuste label worden in de Notitielijst getoond.

Volgende

De volgende sectie legt de manieren uit waarop u uw notities kunt ordenen, zodat u ze eenvoudiger kunt doorbladeren of doorzoeken.

Orden uw notities

Evernote biedt u veel manieren om uw notities te ordenen, zodat u ze kunt doorbladeren, doorzoeken en onthouden op de manier waarop dat het best voor u werkt.

Notitieboeken

Notitieboeken zijn de meest gebruikte manier om in Evernote notities te ordenen en worden algemeen gebruikt om notities volgens categorie, locatie of doel te scheiden. U kunt bijvoorbeeld één notitieboek maken met de naam 'Werknotities'en één met de naam 'Persoonlijke notities' om deze types notities gescheiden te houden en gemakkelijker te kunnen zoeken.

Alle Evernote-accounts beschikken over een standaard notitieboek dat automatisch wordt gemaakt wanneer u een account aanmaakt.

Gedeelde notitieboeken kunnen ook worden gebruiken om anderen selectief toe te staan de inhoud van uw notitieboeken te bekijken en te bewerken.

Een nieuw notitieboek maken
Ga als volgt te werk om een nieuw notitieboek te maken:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op het kopje Persoonlijke notitieboeken
 2. Klik op Nieuw notitieboek. Het dialoogvenster 'Notitieboek maken' wordt weergegeven.
 3. Voer voor uw nieuwe notitieboek een naam in en klik op Opslaan. U kunt onmiddellijk aan uw nieuwe notitieboek notities toevoegen.

Notities aan een Notitieboek toevoegen
Sleep een notitie die u wilt verplaatsen naar een ander notitieboek dan waarin het is opgeslagen vanuit de Notitielijst naar het notitieboek in de Zijbalk waarnaar u het wilt verplaatsen

Een notitieboek verwijderen
Let op dat als een notitieboek wordt verwijderd, alle notities erin naar de Prullenbak worden verplaatst.

Ga als volgt te werk om een notitieboek te verwijderen:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op het notitieboek dat u wilt verwijderen. Er wordt een menu getoond
 2. Klik op Verwijderen. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
 3. Klik op Verwijderen. Het notitieboek en alle notities erin worden verwijderd en naar de Prullenbak verplaatst.

Notitieboekstapels

Notitieboek-stapels zijn een optionele manier om meerdere notitieboeken te ordenen door ze visueel in sets te groeperen. Notitieboek-stapels worden meestal gebruikt om notitieboeken te groeperen die een gelijk breed onderwerp of thema hebben. U kunt bijvoorbeeld een notitieboek-stapel maken met de naam 'Recepten' en dan notitieboeken toevoegen met de namen 'Ontbijtrecepten', 'Lunchrecepten' en 'Dinerrecepten'.

Notitieboek stack

Een Notitieboekstapel aanmaken
Ga als volgt te werk om een nieuwe Notitieboekstapel te maken:

 1. Sleep in de Zijbalk een notitieboek naar een ander notitieboek. Het venster 'Nieuwe stapel maken' wordt getoond
 2. Voer voor de nieuwe notitieboekstapel een naam in en klik daarna op Opslaan.
 3. Sleep alle andere notitieboeken die u ook wilt groeperen naar de nieuwe Notitieboekstapel

Een notitieboek aan een notitieboek-stapel toevoegen
Het is gemakkelijk om een notitieboek aan een notitieboek-stapel toe te voegen. Sleep het notitieboek en zet het op de notitieboek-stapel neer waaraan u het wilt toevoegen.

Een Notitieboekstapel verwijderen
Wanneer u een Notitieboekstapel verwijdert, verwijdert u geen van de notities of notitieboeken in de stapel.

Ga als volgt te werk om een Notitieboekstapel te verwijderen:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op de Notitieboekstapel die u wilt verwijderen. Er wordt een menu met opties getoond
 2. Klik op Verwijderen. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
 3. Klik op Verwijderen

Labels

Labels zijn optionele manieren om zoekwoorden aan notities te koppelen en de doorzoekbaarheid te verbeteren. U kunt een of meer labels aan een notitie toevoegen wanneer u de notitie aanmaakt. Toevoegen is ook mogelijk op latere momenten. Veel gebruikte toepassingen voor labels zijn het koppelen van notities aan categorieën, herinneringen of locaties.

Alle labels in uw Evernote-account zijn te bekijken in de Zijbalk onder het kopje Labels

Een label aan een notitie toevoegen
Ga als volgt te werk om een label aan een notitie toe te voegen:

 1. Open een nieuwe of bestaande notitie
 2. Klik in de rechter bovenhoek van de Notitie-editor op het pictogram Bewerken.
 3. Klik in de Notitie-editor op Details tonen.
 4. Begin in het veld Labels toevoegen... het label te typen dat u wilt toevoegen. Er verschijnt een lijst met voorgestelde labels Adding a tag
 5. Klik op het label dat u wilt toevoegen of voer een nieuwe labelnaam in
 6. Druk op de knop Enter (pc) of op de knop return (Mac)

Een label verwijderen
Om van een notitie een label te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Open de notitie
 2. Klik in de rechter bovenhoek van de Notitie-editor op het pictogram Bewerken.
 3. Klik op Details tonen
 4. Plaats de cursor van uw muis op het label dat u wilt verwijderen. Op het label verschijnt een X.
 5. Een label verwijderen
 6. Klik op de X. Het label wordt verwijderd

Volgende

Ontdek hoe de krachtige zoekfunctie van Evernote het eenvoudig maakt om uw notities te vinden

Zoek in uw notities

Alles in Evernote is doorzoekbaar, inclusief de inhoud van notities, labels en bijlagen. Evernote zoekt zelfs naar getypte en handgeschreven tekst in bijgesloten afbeeldingen.

Veld Zoeken

Om in uw Evernote-account te zoeken, voert u in het veld Zoeken, boven de Notitielijst, de tekst in die u wilt zoeken.

Zoeken in documenten & PDF-bestanden (Evernote Premium-functie)

Abonnees van Evernote Premium en Evernote Business kunnen ook zoeken naar getypte en handgeschreven teksten in de volgende bijlagen:

 • Gescande PDF-bestanden
 • Documenten (Microsoft Office en iWork)
 • Werkbladen (Microsoft Office en iWork)
 • Presentaties (Microsoft Office en iWork)

Leer meer over deze en andere geweldige functies van Evernote Premium en Evernote Business.

Volgende

Laten we nu eens kijken naar alle manieren waarop u in Evernote vastgelegde herinneringen kunt delen

Deel uw notities

Evernote is meer dan een hulpmiddel voor het onthouden van alles. Het is tevens een geweldig middel om de informatie en herinneringen die u vastlegt met anderen te delen en om samen te werken.

Gedeelde notities

U kunt losse notities delen via Evernote, e-mail, sociale media en internet, zelfs wanneer de ontvanger geen Evernote-gebruiker is. Onderneem de volgende acties om een notitie te delen:

Een notitie delen

 1. Klik op de notitie die u wilt delen om deze in de Notitie-editor te openen.
 2. Klik op de knop share buttonDelen en kies een van het volgende: Menu Delen
  • Facebook: klik hierop om voor een notitie een Publieke URL op uw Facebook-tijdlijn te plaatsen. U wordt naar Facebook gebracht en gevraagd het plaatsen van de update te bevestigen.
  • Twitter: klik om voor de notitie een Publieke URL te twitteren. U wordt naar Twitter gebracht en gevraagd de plaatsing van de tweet te bevestigen.
  • LinkedIn: klik hierop om voor de notitie als een update een Publieke URL naar uw LinkedIn-account te plaatsen. Uw ordt naar LinkedIn gebracht en gevraagd de plaatsing van de update te bevestigen.
  • E-mail: klik hierop om de inhoud van een notitie als een e-mail te verzenden. Als afzender wordt het e-mailadres getoond dat met uw Evernote-account is gekoppeld.
  • Koppelen: klik hierop om de notitie via een publiekelijk toegankelijke URL beschikbaar te stellen. De URL wordt automatisch naar uw klembord gekopieerd en kan met iedereen worden gedeeld. Let op dat URL's delen door iedereen die de URL kan worden geopend.

Delen van een notitie stoppen
Om een publiekelijke URL uit te schakelen zodat het niet meer publiekelijk is, gaat u als volgt te werk:

 1. Open de notitie
 2. Klik in de rechter bovenhoek van de Notitie-editor op het pictogram Bewerken.
 3. Klik naast de vervolgkeuzelijst van het notitieboek op het pictogram Gedeeld. Het dialoogvenster 'Gedeelde notitie-attributen' wordt weergegeven. Shared icon
 4. Kik op Delen stoppen. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
 5. Kik op Delen stoppen.

Gedeelde notitieboeken

Met Gedeelde notitieboeken kunt u uw notitieboeken en de notities die ze bevatten met iedereen delen, ongeacht of ze een Evernote-gebruiker zijn of niet.

Een notitieboek delen
Voer de volgende acties uit om een notitieboek om te zetten in een Gedeeld notitieboek:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op het notitieboek dat u wilt delen. Er wordt een menu getoond
 2. Klik op Dit notitieboek delen
 3. Klik op één van de twee opties om te delen:
  • Nodig individuele personen uit
   Hiermee kunt u met specifieke Evernote-gebruikers het notitieboek delen. Andere gebruikers kunnen standaard notities in het notitieboek bekijken, maar zij kunnen niet er aan toevoegen of wijzigen. Evernote Premium-gebruikers hebben ook de optie anderen toestemming te geven notities te wijzigen om aan Gedeelde notitieboeken notities toe te voegen of deze te bewerken. Iedereen die u uitnodigt, moeten zich op Evernote aanmelden om uw Gedeelde notitieboek te kunnen zien. Als zij geen Evernote-account hebben, worden zij gevraagd er een te maken.
  • Maak een Openbare link
   Maakt een openbaar toegankelijke URL die door iedereen kan worden geopend, inclusief de personen die niet over Evernote beschikken. Let op: iedereen die de Openbare link kent, kan de gehele inhoud van dit notitieboek bekijken. U kunt op ieder willekeurig moment een openbare link uitschakelen door op het pictogram Delen van het notitieboek te klikken en daarna te kiezen voor Openbare link verwijderen
 4. Wanneer u een notitieboek van uw persoonlijke Evernote-account deelt, of als u een Evernote Business-notitieboek deelt met iemand van buiten het bedrijf, ontvangen genodigden een uitnodiging om lid te worden. Ze hebben de volgende opties: Notitieboek bekijken (alleen inhoud bekijken in een webbrowser) of Lid worden van notitieboek (het gedeelde notitieboek toevoegen aan hun Evernote-account). Wanneer u als Evernote Business-gebruiker een zakelijk notitieboek deelt, ontvangen genodigden binnen uw Evernote Business een e-mailmelding en het notitieboek verschijnt na de volgende synchronisatie in hun Evernote-account.

Delen van gedeeld notitieboek stoppen
Om het delen van een gedeeld notitieboek te stoppen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op het notitieboek dat u wilt delen. Er wordt een menu getoond
 2. Klik op Dit notitieboek delen. Voor het notitieboek worden de huidige instellingen voor delen weergegeven.
 3. Om met een persoon te stoppen met delen, klikt u rechts van hun naam op de X en daarna klikt u in het dialoogvenster op Indienen.
 4. Om een publieke URL uit te schakelen klikt u op de Publieke link verwijderen.

Volgende

Wilt u uw Evernote-account nog veiliger maken? Maak dan gebruik van 2-stappenverificatie.

2-stappenverificatie

2-stappenverificatie is een optionele functie waarmee u de veiligheid van uw Evernote-account vergroot. De verificatie helpt u te zorgen dat u de zeggenschap hebt over de toegang tot uw account. Wanneer uw gebruikersnaam en wachtwoord ooit gestolen of aangetast worden, doet de 2-stappenverificatie zijn werk: het maakt het de ander dan bijna onmogelijk om toegang tot uw account te krijgen.

Overzicht

Als u, elke keer dat u zich aanmeldt op Evernote, de twee stappen-verificatie inschakelt, hebt u het volgende nodig:

1. Uw wachtwoord

2. Een code die via een tekstbericht of Google Authenticator naar u wordt verzonden

Voor wie is de 2-stappenverificatie?

De twee stappen-verificatie is momenteel beschikbaar voor gebruikers van Evernote Premium en Evernote Business. Deze functie zal in de toekomst beschikbaar zijn voor gratis gebruikers.

2-stappenverificatie is een optionele service die extra veiligheid aan uw Evernote-account toevoegt. De optie is echter niet voor iedereen geschikt. We raden u aan om uw voordeel met deze functie te doen wanneer u bijvoorbeeld uw gevoelige persoonlijke documenten en gegevens of andere informatie zo veilig mogelijk wilt houden. Wanneer u echter een gewone gebruiker van Evernote bent, zijn de extra stappen voor toegang tot uw account middels 2-stappenverificatie wellicht niet wenselijk.

Wij raden u aan om over de twee stappen-verificatie te lezen en deze geheel te begrijpen en daarna te beslissen of u de functie wel of niet wilt gebruiken. U kunt ook op elk moment contact opnemen met ons ondersteuningsteam over kiezen voor, inschakelen of gebruik van de twee stappen-verificatie.

Wat zijn de minimumeisen voor het gebruik van 2-stappenverificatie?

Om de twee stappen-verificatie in te schakelen en voor uw Evernote-account te gebruiken, moet u het volgende uitvoeren:

 • U moet beschikken over een mobiel toestel dat sms-berichten kan ontvangen of waarop u een data-abonnement hebt. Deze methoden worden gebruikt om verificatiecodes te ontvangen of te genereren.
 • U moet internettoegang hebben om 2-stappenverificatie via de Evernote Web-client in te stellen.

Belangrijk: zorg dat de tijd op uw mobiele toestel goed is ingesteld. Authenticatiecodes zijn tijdgevoelig. Daarom moet de tijd op uw mobiele toestel nauwkeurig zijn ingesteld, anders worden de authenticatiecodes niet door de Evernote-service geaccepteerd.

2-stappenverificatie inschakelen

Ga als volgt te werk om 2-stappenverificatie voor uw Evernote-account in te schakelen:

 1. Meld u aan bij Evernote via het web.
 2. Klik op uw gebruikersnaam, rechts bovenin het scherm. Het accountmenu wordt getoond.
 3. Klik op Instellingen. De instellingen voor uw account worden getoond.
 4. Klik in de zijbalk op Beveiliging. De beveiligingsinstellingen voor uw account worden getoond
 5. Klik op de link Inschakelen naast '2-stappenverificatie'.
 6. Volg de instructies op het scherm om akkoord te gaan met het gebruik van 2-stappenverificatie en verifieer uw primaire e-mailadres.
 7. Selecteer uw land en voer uw mobiele telefoonnummer in. Let op: u moet op het door u opgegeven telefoonnummer sms-berichten kunnen ontvangen. Er wordt een sms met een verificatiecode naar uw mobiele telefoonnummer gestuurd.
 8. Voer de verificatiecode die naar uw mobiele telefoon werd gestuurd in wanneer daar om gevraagd wordt. Er wordt een lijst met back-upcodes getoond
 9. Druk de back-upcodes af of bewaar ze op een andere locatie dan in uw Evernote-account. Deze stap is heel belangrijk, want de codes bieden u toegang tot uw account wanneer u geen toegang meer hebt tot uw mobiele toestel en op dat moment de 2-stappenverificatie voor uw Evernote-account is ingeschakeld.
 10. Voer één van uw back-upcodes in het veld in om te verifiëren dat u 2-stappenverificatie wilt inschakelen.
 11. Klik op 2-stappenverificatie inschakelen. U ontvangt een e-mail ter bevestiging dat de 2-stappenverificatie voor uw account is ingeschakeld.

2-stappenverificatie gebruiken

Wanneer de 2-stappenverificatie voor uw Evernote-account is ingesteld moet u, wanneer u zich op een toestel voor het eerst aanmeld bij uw Evernote-account, een verificatiecode opgeven.

Ga als volgt te werk om u aan te melden bij uw Evernote-account met 2-stappenverificatie:

1. Meld u aan op uw Evernote-account op een willekeurig apparaat, zoals u normaal zou doen, met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

2. De Evernote-service stuurt standaard een nieuwe verificatiecode naar uw mobiele apparaat, tenzij u het gebruik van Google Authenticator hebt ingeschakeld om authenticatiecodes te genereren.

3. Voer, wanneer gevraagd, de verificatecode in. Evernote zal uw apparaat onthouden en voor toekomstige pogingen tot aanmelden uw gebruikersnaam en wachtwoord vragen.

Verificatiecodes met Google Authenticator genereren

Iedere keer wanneer u zich aanmeld op een toestel dat u niet eerder gebruikte om toegang te krijgen tot uw Evernote-account, stuurt Evernote een verificatiecode naar het mobiele telefoonnummer dat u opgaf toen u 2-stappenverificatie inschakelde. U kunt er ook voor kiezen om de Google Authenticator-app te gebruiken om verificatiecodes te genereren. Hiermee kunt u op elk moment een nieuwe verificatiecode op uw mobiele toestel genereren, ook wanneer uw telefoon niet over een dataverbinding of draadloos signaal beschikt. Dit is vooral nuttig voor gebruikers die vaak reizen naar locaties waarop ze geen consistent datasignaal of mobiel signaal hebben of waarop deze signalen niet beschikbaar zijn.

Ga als volgt te werk om Google Authenticator te gebruiken om verificatiecodes te generen:

 1. Meld u aan bij Evernote via het web.
 2. Klik op uw gebruikersnaam, rechts bovenin het scherm. Het accountmenu wordt getoond.
 3. Klik op Instellingen. De instellingen voor uw account worden getoond.
 4. Klik in de zijbalk op Beveiliging. De beveiligingsinstellingen voor uw account worden getoond
 5. Klik op Instellingen beheren. De instellingen voor 2-stappenverificatie voor uw account worden getoond.
 6. Klik onder 'Hoe wilt u verificatiecodes ontvangen?' op Google Authenticator.
 7. Klik op de knop voor het specifieke platform van uw mobiele telefoon. Google Authenticator is op dit moment alleen beschikbaar voor iOS-, Android- en Blackberry-toestellen.
 8. Volg de instructies op het scherm om Google Authenticator op uw toestel te installeren en in te schakelen. U kunt de Google Authenticator-app vervolgens op elk gewenst moment op uw toestel openen om een geldige verificatiecode te genereren.

2-stappenverificatie uitschakelen

Ga als volgt te werk om 2-stappenverificatie voor uw Evernote-account uit te schakelen:

 1. Meld u aan bij Evernote via het web.
 2. Klik op uw gebruikersnaam, rechts bovenin het scherm. Het accountmenu wordt getoond.
 3. Klik op Instellingen. De instellingen voor uw account worden getoond.
 4. Klik in de zijbalk op Beveiliging. De beveiligingsinstellingen voor uw account worden getoond
 5. Klik op Instellingen beheren. De instellingen voor 2-stappenverificatie voor uw account worden getoond.
 6. Klik op de link 2-stappenverificatie uitschakelen. Er wordt een bevestigingsvenster getoond.
 7. Klik op Deactiveren.

Volgende

U kunt op talloze manieren meer uit Evernote halen. Laten we eens een paar mogelijkheden bekijken.

Haal meer uit Evernote

Er zijn tal van manieren om meer uit Evernote te halen: van het rechtstreeks vastleggen van websites in uw Evernote-account tot de extra voordelen van Evernote Premium tot het verkennen van de gehele serie Evernote-producten en meer.

Web Clipper-pictogramEvernote Web Clipper

De Evernote Web Clipper is een functie die u in de internetbrowser op uw computer kunt installeren om snel teksten, afbeeldingen en volledige webpagina's rechtstreeks in uw Evernote-account op te slaan. Notities die u maakt met behulp van de Web Clipper zijn automatisch doorzoekbaar en bevatten de URL van de site waarvan ze werden vastgelegd. Meer informatie en Evernote Web Clipper downloaden.

Evernote Trunk-pictogramEvernote galerij

Iedere dag werken wereldwijd meer dan 15.000 ontwikkelaars om een breed scala aan apps, services en producten van derden te maken en te verbeteren, waardoor gebruikers meer uit Evernote kunnen halen. De Evernote Trunk is de plaats waar gebruikers de aangeboden producten kunnen doorzoeken. Voorbeelden zijn hardware, software, Evernote merchandise en meer. Neem een kijkje in de Evernote Trunk om nieuwe apps en diensten te ontdekken waarmee u nog meer uit Evernote haalt.

Evernote-pictogramEvernote Premium

Evernote Premium biedt verbeterde opslagmogelijkheden, meer functies en verbeterde functionaliteit waardoor u meer uit Evernote kunt halen. Om een paar voorbeelden van een abonnement op Evernote Premium te noemen:

 • Maandelijkse upload-limiet verhoogd: upload per maand 1GB aan gegevens naar uw Evernote-account
 • Topprioriteit ondersteuning: krijg nog sneller antwoord op uw vragen
 • Bewerkbare gedeelde notitieboeken: laat anderen de inhoud van uw Gedeelde notitieboeken bewerken
 • Doorzoekbare PDF-bijlagen: zoek binnen uw gescande PDF-documenten
 • Notitiegeschiedenis: geef vorige versies van notities weer

Er zijn abonnementen met maandelijkse of jaarlijkse betaling beschikbaar. Om u in te schreven of voor meer informatie over de voordelen en functies van Evernote Premium kunt u onze Evernote Premium-pagina controleren. Klik in de linker bovenhoek van het scherm op de knop Upgrade om u in te schrijven.

Volgende

Gefeliciteerd! U kent nu alle basisfuncties voor het gebruiken van Evernote. Kijk in onze Andere bronnen om meer manieren te ontdekken waarop u over Evernote kunt leren

Andere bronnen

Raadpleeg deze aanvullende bronnen om het onderste uit Evernote voor Mac te halen:

Technische ondersteuning

Zoek naar antwoorden op uw vragen of neem contact op het het supportteam.

Evernote Gebruikersfora

Lees of doe mee aan discussies van andere gebruikers met gebruik van Evernote.

Evernote Blog

Haal inspiratie uit gebruikersverhalen en productaankondigingen op het blog van Evernote.

doubleclick