Aan de slag met Evernote:

Evernote-logo

Evernote - voor jouw levenswerk

Evernote is de moderne werkplek waardoor je het meest productief bent. Of je nu een freelance ontwerper bent die inspiratiebronnen verzamelt of dat je deel bent van een team van professionals dat efficiënter wil samenwerken, Evernote helpt je dat te bereiken.

Alles wat je in jouw Evernote-account opslaat, wordt automatisch gesynchroniseerd tussen al jouw apparaten. Daardoor kan je overal waar je over Evernote beschikt gemakkelijk jouw notities vastleggen, doorbladeren, doorzoeken en bewerken, zoals op smartphones, tablets en computers en op het internet.

In deze handleiding maak je kennis met de basisbeginselen van Evernote, zoals hoe jij notities kunt aanmaken, beheren, synchroniseren, doorzoeken en delen.

Download Evernote op al je apparaten

Synchroniseer alles op alle apparaten

Wanneer je op al je toestellen met dezelfde gebruikersnaam hebt ingelogd bij Evernote, kan je overal notities aanmaken en bekijken

 

Download Evernote

Download EvernoteDownload/installeer op desktop computers en mobiele apparaten

Download Web ClipperDownload Evernote Web Clipper on elke desktop computer

 

Gebruik de Web Clipper om onderzoeken, e-mails, nieuwsberichten en andere digitale web content of e-mails van je desktop computer op te slaan in Evernote. Wanneer je iets van het web hebt opgeslagen, doet Web Clipper suggesties voor andere gerelateerde notities in Evernote.

Volgende

Begin door meer te leren over het Startscherm.

Het startscherm

Open een willekeurige webbrowser en ga naar http://evernote.com/. Klik rechtsboven op de pagina op INSCHRIJVING WEB. Log in met jouw Evernote-gebruikersnaam en -wachtwoord.

In het Startscherm kan je nieuwe notities en notitieboeken aanmaken en jouw Evernote-account doorbladeren, beheren en doorzoeken.

 1. Zijbalk: biedt tal van manieren om door de content van je Evernote-account te bladeren. Meer informatie
 2. Notitielijst: geeft alle notities in jouw Evernote-account weer, met de meest recent bijgewerkte notities die eerst standaard worden weergegeven. Hier worden ook zoekresultaten weergegeven. Meer informatie
 3. Notitiebewerker: hier kan je de huidige geselecteerde notitie in jouw Notitielijst bekijken en bewerken. Standaard wordt je meest recent bijgewerkte notitie getoond wanneer je Evernote opent. Meer informatie
 4. Zoeken: zoek alle notities in jouw Evernote-account op sleutelwoorden, labels en meer. Met Evernote kan je zelfs voor getypte en handgeschreven tekst in afbeeldingen zoeken. Meer informatie
 5. Nieuwe notitie knop: klik hierop om in het notitieboek dat momenteel getoond wordt een nieuwe lege notitie te maken. Als je de Notitielijst Alle persoonlijke notities' weergeeft, wordt de notitie in jouw standaardnotitieboek gemaakt. Meer informatie
 6. Accountinformatie menu: beheer je accountinstelling, log bij Evernote uit en gebruik andere nuttige accountfuncties

Volgende

Tijd om je eerste notitie te maken!

Notities maken

Een Evernote-notitie kan bijna alles bevatten, inclusief tekst, afbeeldingen, bestanden, audio, webclips en meer. Alle notities zijn doorzoekbaar, zodat je ze eenvoudig kunt vinden. Evernote zoekt zelfs naar getypte en handgeschreven teksten in bijgesloten afbeeldingen.

Een nieuwe notitie maken

Doe het volgende om een nieuwe notitie te maken:

 1. Klik op de knop Nieuwe notitie. De notitie wordt in het notitieboek gemaakt dat momenteel getoond wordt. Als je de Notitielijst 'Alle persoonlijke notities' weergeeft, wordt de notitie in je standaardnotitieboek gemaakt.
 2. Nieuwe notitie knop
 3. Om de nieuwe notitie in een ander notitieboek op te slaan, klik je op de vervolgkeuzelijst van het notitieboek dat zich onder het titelveld van de notitie bevindt en daarna selecteer je een notitieboek uit die lijst.
 4. Klik op Klaar. Jouw nieuwe notitie wordt met je Evernote-account gesynchroniseerd en is onmiddellijk overal beschikbaar waar je Evernote gebruikt.

Een notitie bewerken

Om de content van een notitie te bewerken, klik je op de Notitielijst om de content ervan in de Notitie-editor weer te geven. Daarna klik je in de rechter bovenhoek van de Notitie-editor op het icoon Edit iconBewerken om het te bewerken.

Tekst opmaken

Gebruik één van de volgende hulpmiddelen op dezelfde wijze als in een normale tekstverwerker om tekst in een notitie op te maken:

Opmaakwerkbalk
 1. Hulpmiddelen Lettertypen: kik op de knoppen of gebruik de selectoren om het lettertype, de grootte of stijl van het lettertype te wijzigen. Opties omvatten een aantal lettertypen, grootten, vet, cursief, onderstreping, superscript en subscript, doorstreping en kleur van lettertype. Selecteer de tekst en druk op de knop Gum om de stijl van het lettertype terug naar standaard te brengen.
 2. Hulpmiddelen Opmaak: selecteer de tekst en klik op een hulpmiddel voor opmaak om de uitlijning van de tekst (links, midden of rechts) te wijzigen of om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten te maken.
 3. Hulpmiddelen Speciale elementen: klik hierop om een checkbox, hyperlink voor webpagina's of een horizontale lijn in te voegen.

Bijlagen toevoegen

Aan een notitie kan bijna alles worden toegevoegd, inclusief bestanden, afbeeldingen en audio. Om een bijlage toe te voegen, doe je het volgende:

 • Klik in de rechter bovenhoek van de Notitiebewerker op het icoon Edit iconBewerk. De opmaakwerkbalk verschijnt in de Notitiebewerker.
 • Kik in de opmaakwerkbalk op het icoon Attachment iconBijlage. Het dialoogvenster 'Voeg bestanden toe' wordt weergegeven.
 • Klik op Bestand kiezen. De bestandsbrowser van jouw computer wordt geopend.
 • Selecteer het bestand dat je wil toevoegen. Je keert terug naar het dialoogvenster 'Bestanden toevoegen'.
 • Herhaal de hierboven aangegeven stappen om aanvullende bestanden toe te voegen.
 • Klik op Toevoegen. De bestanden worden aan de notitie toegevoegd en naar jouw Evernote-account geüpload.

Een notitie verwijderen

Ga als volgt te werk om een notitie te verwijderen:

 1. Klik met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op de notitie die je wil verwijderen. Er wordt een menu met opties getoond
 2. Klik op Verwijder... Er wordt daarna om een bevestiging gevraagd
 3. Klik op Verwijder. De notitie wordt naar je Prullenbak verplaatst

Volgende

Evernote zorgt dat je gemakkelijk door jouw notities kunt bladeren. Laten we eens kijken naar de verschillende beschikbare mogelijkheden

Blader door notities

Er zijn veel verschillende manieren om door de notities in jouw Evernote-account te bladeren. In de Zijbalk kan je gemakkelijk bladeren op notitie, notitieboek en label.

Alle persoonlijke notities

Klik in de Zijbalk op Alle persoonlijke notities onder het kopje ´Persoonlijke notities´ om alle notities in jouw persoonlijke notitieboeken te bekijken. Al je notities worden getoond in de Notitielijst.

Gedeelde notitieboeken

Klik in de zijbalk op het kopje Notitieboeken waar je lid van bent en klik vervolgens op het Gedeelde notitieboek dat je wil bekijken om notities te vinden in notitieboeken die door andere Evernote-gebruikers met jou gedeeld worden.

Persoonlijke notitieboeken

Al jouw Persoonlijke notitieboeken worden in de Zijbalk getoond onder het kopje 'Persoonlijke notitieboeken'. Klik hierop om alle notities in deze notitieboeken te bekijken. Alle notities in het betreffende notitieboek worden in de Notitielijst getoond.

Labels

Alle labels in jouw Evernote-account worden in de Zijbalk getoond onder het kopje Labels. Klik op het label om alle daaraan gerelateerde notities te bekijken. De notities met het bewuste label worden in de Notitielijst getoond.

Volgende

De volgende sectie legt de manieren uit waarop je jouw notities kunt ordenen, zodat je ze eenvoudiger kunt doorbladeren of doorzoeken.

Orden notities

Evernote biedt je veel manieren om jouw notities te ordenen, zodat je ze kan doorbladeren, doorzoeken en onthouden op de manier waarop dat het beste voor jou werkt.

Notitieboeken

Notitieboeken zijn de meest gebruikte manier om in Evernote notities te ordenen en worden algemeen gebruikt om notities volgens categorie, locatie of doel te scheiden. Je kunt bijvoorbeeld één notitieboek maken met de naam 'Werknotities'en één met de naam 'Persoonlijke notities' om deze types notities gescheiden te houden en gemakkelijker te kunnen zoeken.

Alle Evernote-accounts beschikken over een standaard notitieboek dat automatisch wordt gemaakt wanneer je een account aanmaakt.

Gedeelde notitieboeken kunnen ook worden gebruiken om anderen selectief toe te staan de content van je notitieboeken te bekijken en te bewerken.

Een nieuw notitieboek maken
Ga als volgt te werk om een nieuw notitieboek te maken:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op het kopje Persoonlijke notitieboeken
 2. Klik op Nieuw notitieboek. Het dialoogvenster 'Notitieboek maken' wordt weergegeven.
 3. Voer voor je nieuwe notitieboek een naam in en klik op Opslaan. Je kunt onmiddellijk notities aan je nieuwe notitieboek toevoegen.

Notities aan een Notitieboek toevoegen
Sleep een notitie die je wil verplaatsen naar een ander notitieboek dan waarin het is opgeslagen vanuit de Notitielijst naar het notitieboek in de Zijbalk waarnaar je het wil verplaatsen

Een notitieboek verwijderen
Let op dat als een notitieboek wordt verwijderd, alle notities erin naar de Prullenbak worden verplaatst.

Ga als volgt te werk om een notitieboek te verwijderen:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op het notitieboek dat je wil verwijderen. Er wordt een menu getoond
 2. Klik op Verwijder. Er wordt daarna om een bevestiging gevraagd
 3. Klik op Verwijder. Het notitieboek en alle notities erin worden verwijderd en naar de Prullenbak verplaatst.

Notitieboekstapels

Notitieboek-stapels zijn een optionele manier om meerdere notitieboeken te ordenen door ze visueel in sets te groeperen. Notitieboek-stapels worden meestal gebruikt om notitieboeken te groeperen die een gelijk breed onderwerp of thema hebben. Je kunt bijvoorbeeld een notitieboek-stapel maken met de naam 'Recepten' en dan notitieboeken toevoegen met de namen 'Ontbijtrecepten', 'Lunchrecepten' en 'Dinerrecepten'.

Notitieboek stack

Een Notitieboekstapel aanmaken
Ga als volgt te werk om een nieuwe Notitieboekstapel te maken:

 1. Sleep in de Zijbalk een notitieboek naar een ander notitieboek. Het venster 'Nieuwe stapel maken' wordt getoond
 2. Voer voor de nieuwe notitieboekstapel een naam in en klik daarna op Opslaan.
 3. Sleep alle andere notitieboeken die je ook wil groeperen naar de nieuwe Notitieboekstapel

Een notitieboek aan een notitieboek-stapel toevoegen
Het is gemakkelijk om een notitieboek aan een notitieboek-stapel toe te voegen. Sleep het notitieboek en zet het op de notitieboek-stapel neer waaraan je het wil toevoegen.

Een Notitieboekstapel verwijderen
Wanneer je een Notitieboekstapel verwijdert, verwijder je geen van de notities of notitieboeken in de stapel.

Ga als volgt te werk om een Notitieboekstapel te verwijderen:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op de Notitieboekstapel die je wil verwijderen. Er wordt een menu met opties getoond
 2. Klik op Verwijder. Er wordt daarna om een bevestiging gevraagd
 3. Klik op Verwijder

Labels

Labels zijn optionele manieren om zoekwoorden aan notities te koppelen en de doorzoekbaarheid te verbeteren. Je kunt een of meer labels aan een notitie toevoegen wanneer je de notitie aanmaakt. Toevoegen is ook mogelijk op latere momenten. Veel gebruikte toepassingen voor labels zijn het koppelen van notities aan categorieën, herinneringen of locaties.

Alle labels in jouw Evernote-account zijn te bekijken in de Zijbalk onder het kopje Labels

Een label aan een notitie toevoegen
Ga als volgt te werk om een label aan een notitie toe te voegen:

 1. Open een nieuwe of bestaande notitie
 2. Klik in de rechter bovenhoek van de Notitiebewerker op het icoon Bewerk.
 3. Klik in de Notitie-editor op Details tonen.
 4. Begin in het veld Labels toevoegen... het label te typen dat je wil toevoegen. Er verschijnt een lijst met voorgestelde labels Adding a tag
 5. Klik op het label dat je wil toevoegen of voer een nieuwe labelnaam in
 6. Druk op de knop Enter (pc) of op de knop return (Mac)

Een label verwijderen
Om van een notitie een label te verwijderen, ga je als volgt te werk:

 1. Open de notitie
 2. Klik in de rechter bovenhoek van de Notitiebewerker op het icoon Bewerk.
 3. Klik op Details tonen
 4. Plaats de cursor van je muis op het label dat je wil verwijderen. Op het label verschijnt een X.
 5. Een label verwijderen
 6. Klik op de X. Het label wordt verwijderd

Volgende

Ontdek hoe de krachtige zoekfunctie van Evernote het eenvoudig maakt om jouw notities te vinden

Vind wat je nodig hebt

Alles in Evernote is doorzoekbaar, inclusief de content van notities, labels en bijlagen. Evernote zoekt zelfs naar getypte en handgeschreven tekst in bijgesloten afbeeldingen.

Veld Zoeken

Om in jouw Evernote-account te zoeken, voer je in het veld Zoeken, boven de Notitielijst, de tekst in die je zoekt.

Zoeken in documenten & PDF's (Premium functie)

Zoek naar getypte en handgeschreven tekst in de volgende bijlagen:

 • Gescande PDF-bestanden
 • Documenten (Microsoft Office en iWork)
 • Werkbladen (Microsoft Office en iWork)
 • Presentaties (Microsoft Office en iWork)

Volgende

Laten we nu eens kijken naar alle manieren waarop je in Evernote vastgelegde herinneringen kunt delen

Deel je werk

Evernote is meer dan een hulpmiddel voor het onthouden van alles. Het is tevens een geweldig middel om de informatie en herinneringen die jij vastlegt met anderen te delen en om samen te werken.

Gedeelde notities

Je kunt losse notities delen via Evernote, e-mail, sociale media en internet, zelfs wanneer de ontvanger geen Evernote-gebruiker is. Onderneem de volgende acties om een notitie te delen:

Een notitie delen

 1. Klik op de notitie die je wil delen om deze in de Notitie-editor te openen.
 2. Klik op de knop share buttonDelen en kies een van het volgende: Menu Delen
  • Facebook: klik hierop om voor een notitie een Publieke URL op je Facebook-tijdlijn te plaatsen. Je wordt naar Facebook gestuurd en gevraagd het plaatsen van de update te bevestigen.
  • Twitter: klik om voor de notitie een Publieke URL te twitteren. Je wordt naar Twitter gestuurd en gevraagd de plaatsing van de tweet te bevestigen.
  • LinkedIn: klik hierop om voor de notitie als een update een Publieke URL naar je LinkedIn-account te plaatsen. Je wordt naar LinkedIn gestuurd en gevraagd de plaatsing van de update te bevestigen.
  • E-mail: klik hierop om de content van een notitie als een e-mail te verzenden. Als afzender wordt het e-mailadres getoond dat aan jouw Evernote-account is gekoppeld.
  • Koppelen: klik hierop om de notitie via een publiekelijk toegankelijke URL beschikbaar te stellen. De URL wordt automatisch naar je klembord gekopieerd en kan met iedereen worden gedeeld. Let op dat URL's delen door iedereen die de URL kan worden geopend.

Delen van een notitie stoppen
Om een publiekelijke URL uit te schakelen zodat het niet meer openbaar is, ga je als volgt te werk:

 1. Open de notitie
 2. Klik in de rechter bovenhoek van de Notitiebewerker op het icoon Bewerk.
 3. Klik naast de drop-down lijst van het notitieboek op het icoon Gedeeld. Het dialoogvenster 'Gedeelde notitie-attributen' wordt weergegeven. Shared icon
 4. Kik op Delen stoppen. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
 5. Kik op Delen stoppen.

Gedeelde notitieboeken

Met Gedeelde notitieboeken kan je jouw notitieboeken en de notities die ze bevatten met iedereen delen, ongeacht of ze een Evernote-gebruiker zijn of niet.

Een notitieboek delen
Voer de volgende acties uit om een notitieboek om te zetten in een Gedeeld notitieboek:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op het notitieboek dat je wil delen. Er wordt een menu getoond
 2. Klik op Dit notitieboek delen
 3. Klik op één van de twee opties om te delen:
  • Nodig individuele mensen uit
   Hiermee kan je met specifieke Evernote-gebruikers het notitieboek delen. Andere gebruikers kunnen standaard notities in het notitieboek bekijken, maar zij kunnen niet er aan toevoegen of wijzigen. Evernote Premium-gebruikers hebben ook de optie anderen toestemming te geven notities te wijzigen om aan Gedeelde notitieboeken notities toe te voegen of deze te bewerken. Iedereen die je uitnodigt, moet bij Evernote inloggen om jouw Gedeelde notitieboek te kunnen zien. Als zij geen Evernote-account hebben, worden zij gevraagd er een te maken.
  • Maak een Openbare link
   Maakt een openbaar toegankelijke URL die door iedereen kan geopend worden, inclusief de mensen die niet over Evernote beschikken. Let op: iedereen die de Openbare link heeft, kan de gehele content van dit notitieboek bekijken. Je kunt op ieder willekeurig moment een openbare link uitschakelen door op het Delen icoon van het notitieboek te klikken en daarna te kiezen voor Verwijder openbare link
 4. Wanneer je een notitieboek uit jouw persoonlijke Evernote-account deelt, of als je een Evernote Business-notitieboek deelt met iemand van buiten het bedrijf, ontvangen genodigden een uitnodiging om lid te worden. Ze hebben de volgende opties: Notitieboek bekijken (alleen content bekijken in een webbrowser) of Lid worden van notitieboek (het gedeelde notitieboek toevoegen aan hun Evernote-account). Wanneer je als Evernote Business-gebruiker een zakelijk notitieboek deelt, ontvangen genodigden binnen jouw Evernote Business een e-mailmelding en het notitieboek verschijnt na de volgende synchronisatie in hun Evernote-account.

Delen van gedeeld notitieboek stoppen
Om het delen van een gedeeld notitieboek te stoppen, ga je als volgt te werk:

 1. Klik in de Zijbalk met de rechter muisknop (pc) of met de control-toets ingedrukt (Mac) op het notitieboek dat je wil delen. Er wordt een menu getoond
 2. Klik op Dit notitieboek delen. Voor het notitieboek worden de huidige instellingen voor delen weergegeven.
 3. Om met een persoon te stoppen met delen, klik je rechts van hun naam op de X en daarna klik je in het dialoogvenster op Indienen.
 4. Om een publieke URL uit te schakelen klik je op de Verwijder openbare link.

Volgende

Gefeliciteerd! Je kent nu alle basisfuncties voor het gebruiken van Evernote. Kijk in onze Andere bronnen om meer manieren te ontdekken waarop jij over Evernote kunt leren

Tips en bronnen

Raadpleeg deze aanvullende bronnen om het onderste uit Evernote voor Mac te halen:

Technische ondersteuning

Zoek naar antwoorden op jouw vragen of neem contact op het het supportteam.

Evernote Gebruikersfora

Lees of doe mee aan discussies van andere gebruikers met gebruik van Evernote.

Evernote Blog

Haal inspiratie uit gebruikersverhalen en productaankondigingen op het blog van Evernote.