Hjelp oss med å forme fremtiden

Å bygge en bedre versjon av Evernote begynner med deg.

BLI MED I BETA-PROGRAMMET

Gode verktøy begynner med dine ideer.

Vil du bidra med stemmen din til den nyeste versjonen av Evernote? Bryr du deg ikke om noen feil av og til? Bli med i beta-programmet vår! Du vil teste nye versjoner av Evernote før de kommer ut, for å være med på å bestemme hva som fungerer og hva som må forbedres. Fortell oss om deg selv, så kontakter vi deg når vi har en beta som passer. Lurer du på noe? Se våre Ofte stilte spørsmål.

*Evernote Business-kontoer er ikke kvalifisert. Se ofte stilte spørsmål.

Hvilke enheter/plattformer vil du beta-teste Evernote på? Velg alle som er aktuelle.

Hvordan bruker du typisk Evernote?

Hvor ofte bruker du Evernote?

TILLEGG TIL EVERNOTES TJENESTEVILKÅR

PROGRAM FOR TIDLIG TESTING

I dette tillegget til Evernotes tjenestevilkår, heretter kalt "tillegget", finner du informasjon om tilgang til og bruk av en ikke-offentlig, ikke åpent tilgjengelig, tidlig prototypeversjon av Evernote-tjenesten, heretter kalt "prototypetjenesten". Med dette tillegget kommer tilleggsinformasjon til Evernotes tjenestevilkår, og det blir inkorporert i disse fra og med datoen da du samtykket til dette tilllegget, kalt "effektuert dato for tillegg".

Du er invitert til å evaluere prototypetjenesten fra og med effektuert dato for tillegg, til og med datoen for enten a) da Evernote lanserer en offentlig beta for prototypetjenesten, eller b) da Evernote terminerer dette tillegget, i henhold til del 8 nedenfor. Denne perioden kalles "evalueringsperioden".

Alle fremhevede vilkår i dette tillegget innehar meningene som står i disse, eller i Evernotes tjenestevilkår, eller andre gjeldende avtaler som er knyttet til din bruk av Evernote-tjenesten (samlet kalt "standardvilkår"). Standardvilkårene gjelder for prototypetjenesten, unntatt hvis annet er avtalt. Hvis det er konflikter mellom tillegget og standardvilkårene, gjelder tillegget kun for prototypetjenesten, og standardvilkårene gjelder for alle andre tilfeller. Dette tillegget har ingen innvirkning på andre tjenester enn prototypetjenesten.

Å klikke på "JEG GODTAR" og merke av i boksen for at du har lest og samtykker til tillegget, eller på annen måte indikerer at du godtar tillegget, er et nødvendig vilkår for at du skal få tilgang til prototypetjenesten. Ved å indikere at du samtykker til tillegget, samtykker du til vilkårene som er inkludert der.

1. Lisens. Evernote gir deg herved begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar, ikke-overførbar, tiltrekkbar lisens til tilgang og bruk av prototypetjenesten internt i evalueringsperioden. Med unntatt av det som er eksplisitt fremsatt i dette tillegget, har du ingen rett til tilgang til, eller bruk av prototypetjenesten. For å understreke: Evernote og lisensutstederne har alle rettigheter, titler og interesser i og til prototypetjenesten. Evernote forbeholder seg alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt deg i dette tillegget.

2. Bruk og ansvar. Du samtykker til at du er ansvarlig for all bruk og tilgang til prototypetjenesten som opprinnelig kommer fra kontoen. Prototypetjenesten (inkludert navn på alle prototypetjenestefunksjoner) er konfidensiell informasjon fra Evernote og er eksperimentell, ikke lansert og fungerer kanskje ikke som forventet.

3. Bedriftshemmeligheter og konfidensialitet. Du samtykker til at prototypetjenesten er konfidensiell og eies av Evernote og at den inneholder bedriftshemmeligheter. Du samtykker herved til at du ikke skal utgi noen informasjon om prototypetjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, dens eksistens, navn, design og ytelse, resultatet av ytelses-/benchmarkingtester og autorisasjonskoder eller lisensnøkler) til tredjeparter uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Evernote. Du skal håndtere all informasjon om prototypetjenesten som er gitt deg av Evernote som konfidensiell informasjon, underlagt taushetserklæring som fremlagt i standardvilkårene.

4. Tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger og annen informasjon som er oppgitt eller hentet fra Evernote i forbindelse med dette tillegget kan brukes av Evernote for å forbedre tjenesten. Evernote har en ikke-eksklusiv, uendelig, ugjenkallelig, rettighetsfri, verdensomspennende rett og lisens til å bruke, modifisere og utnytte slike tilbakemeldinger og informasjon uten restriksjoner, gitt at offentlig publisering av slike tilbakemeldinger og informasjon, som kan identifisere deg, er etter gjensidig avtale mellom deg og Evernote.

5. Kundestøtte og oppdateringer. Dersom det ikke står noe annet i standardvilkårene:

a. Har ikke Evernote noen forpliktelse til å støtte eller gi kundestøttetjenester til deg knyttet til prototypetjenesten. Evernote kan imidlertid gjøre slike tjenester tilgjengelige om de bestemmer det.

b. Evernote kan av og til tilgjengeliggjøre oppdateringer, forbedringer og/eller modifikasjoner til prototypetjenesten og kan, om de bestemmer det, oppgi datoer til deg, men er ikke forpliktet til dette. Når Evernote utfører slike oppdateringer, forbedringer og/eller modifikasjoner til prototypetjenesten, er de underlagt alle avtaler og vilkår i dette tillegget, inkludert, men ikke begrnset til, restriksjonene for din bruk av prototypetjenesten og Evernotes ansvarsfraskrivelse for garantier.

6. Begrenset erstatningsansvar. DERSOM IKKE ANNET ER OPPGITT ER IKKE EVERNOTE ELLER LISENSUTSTEDERNE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER ANDRE PARTER FOR NOEN SKADER SOM KAN OPPSTÅ SOM EN KONSEKVENS AV DETTE TILLEGGET ELLER BRUKEN AV PROTOTYPETJENESTEN, ENTEN DET ER ET RESULTAT AV ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD (INKLUDERT UAKTSOMHET), KONTRAKTSBRUDD ELLER ANDRE TYPER HANDLINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV ELLER FEILAKTIGE DATA, AVBRUDD VED BRUK, TAP AV INNTEKT ELLER OMSETNING, ELLER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER DERAV FØLGENDE SKADER AV NOE SLAG, SELV OM EVERNOTE ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

7. Garanti. DU ANERKJENNER OG SAMTYKKER TIL AT PROTOTYPETJENESTEN ER PÅ ET TIDLIG STADIUM I UTVIKLINGEN, ER EKSPERIMENTELL OG AT EVERNOTE IKKE GARANTERER FOR PROTOTYPETJENESTEN PÅ NOEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, YTELSE ELLER FUNKSJONER I PROTOTYPETJENESTEN. ALLE GARANTIER FOR PROTOTYPETJENESTEN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ALLE GARANTIER FOR TILPASNING TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHET, IKKE-OVERTREDELSER ELLER NOEN ANDRE GARANTIER, ELLER UTTRYKT ELLER IMPLISERT, ER HERVED FRASKREVET AV EVERNOTE.

PROTOTYPETJENESTEN ER LEVERT "SOM DEN ER" UTELUKKENDE FOR EVALUERINGS- OG TESTINGSFORMÅL, OG DU RÅDES TIL, PÅ GRUNN AV DENS EKSPERIMENTELLE NATUR, IKKE Å STOLE PÅ FUNKSJONENE ELLER YTELSEN I PROTOTYPETJENESTEN. DU SAMTYKKER TIL Å BRUKE PROTOTYPETJENESTEN MED FORSIKTIGHET, OG TIL Å TA ALLE FORHOLDSREGLER FOR Å SIKRE INTEGRITETEN TIL DATA, MASKINVARE OG PROGRAMVARE I PROGRAMVARENS DRIFTSMILJØ. MED MINDRE NOE ANNET STÅR I STANDARDVILKÅRENE, SAMTYKKER DU VIDERE TIL AT EVERNOTE IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SKADER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER, ELLER SKADER FOR TAPT INNTEKT, OMSETNING, DATA ELLER BRUK, SOM ER PÅDRATT AV DEG ELLER EN TREDJEPART, ENTEN VED HANDLING ELLER MISLIGHOLD, SELV OM EVERNOTE HAR FÅTT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

8. Periode og oppsigelse. Evernote har rett til, etter eget skjønn, å si opp dette tillegget umiddelbart, både med og uten grunn, ved skriftlig varsel. I tillegg sies dette tillegget opp automatisk dersom Evernotes tjenestevilkår mellom deg og Evernote sies opp. Del 3 og 5 - 9 gjelder ikke ved oppsigelse eller utløp av dette tillegget.

9. Kommersiell tilgjengelighet. Ingenting i dette tillegget skal gjøre at Evernote må gjøre prototypetjenesten kommersielt tilgjengelig på en bestemt dato. Evernote formidler eller garanterer ikke, hverken eksplisitt eller implisitt, noe i forhold til en kommersielt tilgjengelig versjon. Ingenting i dette tillegget gir deg rett til å bruke en kommersielt lansert versjon av prototypetjenesten eller noen av komponentene, hvis og når denne blir tilgjengelig. Bruk av et slikt kommersielt produkt skal være underlag Evernotes tjenestevilkår, eller andre betingelser og vilkår som Evernote krever i forbindelse med en slik tjeneste.

[Slutt på tillegg]

Det nye grensesnittet fungerer kjempebra for å skrive og redigere notater. En mye bedre opplevelse en før. Dette er supert! - Matt (Beta-tester)

Ofte stilte spørsmål

Har du ingen Evernote-konto?

Registrer deg nå for å lagre ideer hvor enn du er og håndtere oppgaver på en enkel måte.

REGISTRER DEG GRATIS