Szablon raportu z rozmowy

Niezależnie od tego, czy zabiegasz o strategiczne partnerstwo biznesowe z potencjalnym klientem, czy zarządzasz już istniejącym, skorzystaj z tego szablonu, do zgromadzenia informacji, dzięki którym rozmowa będzie pomyślna.

WYŚWIETL SZABLON
Autor Sandler 07/21/2018
Używając tego szablonu, zgromadzisz ważne informacje otrzymane podczas połączenia i określisz, jakie kroki podjąć dalej. Najlepszy moment na przygotowanie raportu z rozmowy to tuż po jej zakończeniu, gdy pamiętasz wszystkie jej szczegóły. Podczas wypełniania szablonu upewnij się, że jasno określasz kolejne kroki i kto będzie odpowiedzialny za ich realizację.

Ponieważ oglądałeś ten szablon:

SPOTKANIA

Program spotkania

Prowadź przejrzyste i zrozumiałe spotkania z bardziej skupionymi uczestnikami.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zarys projektu

Rozpisz obowiązki każdego członka zespołu, ważne punkty kontrolne i limity finansowe, aby wszyscy wiedzieli, o co chodzi.