Postępuj zgodnie z instrukcją, aby włączyć Nożyczki Evernote:

  1. Dotknij przycisk Udostępnij.
  2. Przewiń listę aplikacji, a następnie
    dotknij Więcej.
  3. Włącz Evernote i dotknij Gotowe.
  4. Dotknij ikonę Evernote, aby zapisać!

Teraz możesz zapisywać artykuły, obrazy i inne treści z internetu.