ออกจากโปรแกรม Evernote Beta

โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อยกเลิกโปรแกรม Beta และคุณจะถูกเอาออกภายใน 48 ชั่วโมง คุณจะไม่ได้รับการติดต่อเกี่ยวกับโปรแกรมนี้อีกต่อไป ดังนั้นหากคุณคิดจะเปลี่ยนใจ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

เหตุผลในการออก

คุณได้ออกจากโปรแกรม Evernote Beta แล้ว