Evernote

พื้นที่ทำงานเดียว

จากแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ Evernote คือที่ที่ทำให้งานของคุณเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้ ไม่ว่าจะเขียน, เก็บรวบรวม, อภิปราย และนำเสนอ ทั้งหมดสำเร็จได้จากพื้นที่ทำงานที่เดียวแห่งนี้

รับ Evernote

ดาวน์โหลด Evernote

พร้อมใช้งานสำหรับ

  • Mac

  • Windows

ดาวน์โหลดเพื่อใช้บนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

ผลิตภัณฑ์ Evernote อื่น ๆ