Skitch

อธิบายความคิดของคุณให้คนอื่นเข้าใจด้วยคำพูดที่น้อยลง ด้วยการใส่คำอธิบาย วาดรูปทรง และรูปภาพต่างๆ เพื่อแปรเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Mac, iPad และ iPhone