Ghi nhớ mọi thứ.

Tổ chức ngăn nắp hơn.

Cùng xây dựng thành công.

Xin giới thiệu Evernote, bộ não thứ hai của bạn.

Thu thập, tổ chức và chia sẻ ghi chú từ bất kỳ đâu. Những ý tưởng hay nhất của bạn sẽ luôn ở bên bạn và luôn được đồng bộ.

Hàng triệu người dựa vào Evernote để tổ chức một cách ngăn nắp và hoàn thành được nhiều việc hơn. Hãy tìm hiểu lý do.