Ngừng tham gia chương trình Beta của Evernote

Vui lòng điền vào biểu mẫu này để ngừng tham gia Chương trình Beta. Bạn sẽ được xóa tên trong vòng 48 giờ tới. Sau đó, bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ email nào về chương trình nữa. Vì vậy, nếu bạn đổi ý, bạn cần phải đăng ký lại từ đầu.

Lý do ngừng tham gia

Bạn đã ngừng tham gia chương trình Beta của Evernote thành công.