Cảm ơn!

Chúng tôi sẽ sớm liên lạc khi có phiên bản beta phù hợp. Trong thời gian chờ đợi, hãy xem các video “Đằng sau hậu trường” để biết về định hướng của Evernote.

Trình biên tập beta

Trình biên tập beta

Kế hoạch lớn bắt đầu từ những ghi chú hiệu quả, do đó chúng tôi đang thiết kế lại tính năng chỉnh sửa để giúp bạn dễ dàng nắm bắt và định hình các ý tưởng. Để dùng thử bản beta, hãy đăng nhập vào tài khoản Evernote của bạn. Xin lưu ý là trình biên tập beta chỉ dùng được cho phiên bản mới nhất của Evernote Web.

Đằng sau hậu trường: Cải thiện tính năng Tìm kiếm trong Evernote Web

Đằng sau hậu trường: Cải thiện tính năng Tìm kiếm trong Evernote Web

Trong hậu trường: Thiết kế lại trình soạn thảo ghi chú trong Evernote

Trong hậu trường: Thiết kế lại trình soạn thảo ghi chú trong Evernote

Đằng sau hậu trường: Xây dựng một Evernote đáng tin cậy hơn

Đằng sau hậu trường: Xây dựng một Evernote đáng tin cậy hơn