Cảm ơn!

Chúng tôi sẽ sớm liên lạc khi có phiên bản beta phù hợp. Trong thời gian chờ đợi, hãy xem các video “Đằng sau hậu trường” để biết về định hướng của Evernote.

Chào mừng bạn đến với Đằng sau hậu trường Evernote

Chào mừng bạn đến với Đằng sau hậu trường Evernote

Đằng sau hậu trường: Cải thiện tính năng Tìm kiếm trong Evernote Web

Đằng sau hậu trường: Cải thiện tính năng Tìm kiếm trong Evernote Web

Đằng sau hậu trường: Thiết kế lại Trình biên tập Ghi chú trong Evernote

Đằng sau hậu trường: Thiết kế lại Trình biên tập Ghi chú trong Evernote

Đằng sau hậu trường: Xây dựng một Evernote đáng tin cậy hơn

Đằng sau hậu trường: Xây dựng một Evernote đáng tin cậy hơn