Báo chí

Khi bạn có khả năng tập trung vào những gì quan trọng nhất, bạn có thể làm được những điều phi thường. Những câu chuyện sau đây, vượt qua biên giới và ngôn ngữ, cho thấy cách Evernote trao sức mạnh cho hàng triệu người dùng mỗi ngày.

Evernote và báo chí

Fast Company

Đằng sau sức mạnh của Evernote: Công ty sáng tạo ra ứng dụng ghi chú này suy ngẫm về chặng đường từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, trong hành trình đổi mới thương hiệu của mình.

THE REGISTER

Chúc mừng Evernote sinh nhật lần thứ 10: Vẫn hiên ngang đương đầu với Google và Microsoft. Thử thách tiếp theo là gì nhỉ?

Windows Central
WINDOWS CENTRAL

Microsoft Teams giờ có thể hoạt động tốt với Evernote

Neowin
NEOWIN

Evernote thông báo khả năng tích hợp với Microsoft Teams

Forbes
FORBES

Evernote trở thành phần mềm cộng tác nhờ vào công cụ mới có tên 'Không gian' dành cho nhóm

Fast Company
FAST COMPANY

Tôi là CEO của Evernote. Sau đây là cách tôi giữ năng suất làm việc suốt tuần

The Verge
THE VERGE

Cách dùng Evernote để tổ chức cuộc sống của bạn

engadget
ENGADGET

Evernote dùng Trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quy trình công việc của bạn

Thông tin dành cho báo chí

Nếu bạn muốn tìm hiểu số liệu thống kê mới nhất, hình ảnh và biểu trưng của Evernote, hãy tham khảo các tài sản thương hiệu của chúng tôi. Để tìm hiểu những thông tin khác dành cho báo chí hoặc yêu cầu diễn thuyết, vui lòng liên hệ press@evernote.com.

Nếu có thắc mắc gì khác, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Theo chúng tôi

Hướng dẫn về thương hiệu

Chúng tôi cung cấp những hướng dẫn thương hiệu sau để đảm bảo việc sử dụng và thi hành một cách đúng đắn thương hiệu và tài sản của Evernote, bao gồm các nhãn hiệu, biểu trưng và/hoặc nội dung.

Để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi theo cách khác với các hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo brand@evernote.com và gửi kèm một mô hình trực quan trình bày ý định sử dụng.