Báo chí

Khi bạn có khả năng tập trung vào những gì quan trọng nhất, bạn có thể làm được những điều phi thường. Những câu chuyện sau đây, vượt qua biên giới và ngôn ngữ, cho thấy cách Evernote trao sức mạnh cho hàng triệu người dùng mỗi ngày.

Evernote và báo chí

THE REGISTER
Chúc mừng Evernote sinh nhật lần thứ 10: Vẫn hiên ngang đương đầu với Google và Microsoft. Thử thách tiếp theo là gì nhỉ?
KnowTechie
Sau đây là cách tận dụng Evernote, dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tài liệu
Windows Central
WINDOWS CENTRAL
Microsoft Teams giờ có thể hoạt động tốt với Evernote
Neowin
NEOWIN
Evernote thông báo khả năng tích hợp với Microsoft Teams
Forbes
FORBES
Evernote trở thành phần mềm cộng tác nhờ vào công cụ mới có tên "Không gian" dành cho nhóm
Fast Company
FAST COMPANY
Tôi là CEO của Evernote. Sau đây là cách tôi giữ năng suất làm việc suốt tuần
The Verge
THE VERGE
Cách dùng Evernote để tổ chức cuộc sống của bạn
engadget
ENGADGET
Evernote dùng Trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quy trình công việc của bạn
Thông tin dành cho báo chí

Nếu bạn muốn biết thống kê mới nhất, hình ảnh và biểu trưng của Evernote, hãy tham khảo các tài sản thương hiệu của chúng tôi. Để tìm hiểu những thông tin khác dành cho báo chí hoặc yêu cầu phỏng vấn, vui lòng liên hệ press@evernote.com.

Nếu có thắc mắc gì khác, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Theo chúng tôi
Hướng dẫn về thương hiệu

Chúng tôi cung cấp những hướng dẫn thương hiệu sau để đảm bảo việc sử dụng và thi hành một cách đúng đắn thương hiệu và tài sản của Evernote, bao gồm các nhãn hiệu, biểu trưng và/hoặc nội dung.

Để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi theo cách khác với các hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo brand@evernote.com và gửi kèm một mô hình trực quan trình bày ý định sử dụng.