Scannable - Ứng dụng máy quét để quét tài liệu

Scannable nhanh chóng chụp những giấy tờ trong cuộc sống của bạn một cách đẹp mắt, biến chúng thành những bản quét chất lượng cao để lưu trữ và chia sẻ. Dù là trên đưởng đi hoặc tại văn phòng làm việc, hãy gửi mọi giấy tờ cho Scannable rồi tiếp tục làm những việc khác.

Trang bị Scannable

Được thiết kế cho iPad và iPhone: