Scannable - Ứng dụng máy quét để quét tài liệu

Scannable nhanh chóng chụp những giấy tờ quan trọng của bạn một cách đẹp mắt, biến chúng thành những bản quét chất lượng cao để lưu trữ và chia sẻ. Dù bạn đang di chuyển hay ở cơ quan, chỉ cần gửi giấy tờ cho Scannable rồi làm việc khác.

Trang bị Scannable

Được thiết kế cho iPad và iPhone: