Thử lưu trang này

Chia sẻ và sau đó Thêm vào Evernote

Chụp các bài viết, nghiên cứu và hình ảnh bằng Evernote Web Clipper.

Làm thế nào để khai thác tối đa Web Clipper

  • Trích một lần, lưu giữ mãi mãi.

    Khi bạn tìm thấy điều gì hay, hãy trích nó. Mỗi bài viết nghiên cứu, xác nhận du lịch, hay một chút cảm hứng đều được thu thập vào Evernote, nơi bạn có thể tìm thấy chúng bất cứ khi nào bạn cần.

  • Hãy thử trên máy tính.

    Web Clipper thậm chí còn mạnh hơn trên trình duyệt máy tính. Truy cập https://evernote.com/webclipper/.

  • Các trang web yêu thích của bạn, được chụp lại một cách hoàn hảo.

    Web Clipper đặc biệt tuyệt vời trên các trang web phổ biến như Gmail, LinkedIn, Youtube và Amazon. Chức năng trích tùy chỉnh cho phép bạn chọn những thông tin bạn muốn lưu giữ và lưu nó dưới dạng một ghi chú sạch sẽ, tinh gọn. Chỉ dành cho Máy tính.