Thực hiện các bước sau để bật Evernote Clipper:

  1. Nhấp chọn nút Chia sẻ.
  2. Vuốt qua những ứng dụng và
    nhấp chọn Thêm.
  3. Bật Evernote lên và nhấp chọn Hoàn thành.
  4. Nhấp vào biểu tượng Evernote để lưu giữ!

Bây giờ bạn có thể lưu các bài viết, hình ảnh và nhiều hơn nữa từ web.