Tổ chức công việc, sắp xếp cuộc sống

Ghi nhớ mọi việc và xử lý mọi dự án nhờ ghi chú, nhiệm vụ và lịch biểu được tập trung tại cùng một nơi.

Đăng ký miễn phí

Tạo không gian làm việc hiệu quả

Tìm hiểu khả năng của Evernote
Hình ảnh nhiệm vụ trong một ghi chú

Đáp ứng mọi thời hạn

Tạo và giao nhiệm vụ ngay trong ghi chú, kèm theo ngày đến hạn, cờ đánh dấu và lời nhắc để không bỏ sót việc gì.
Hình ảnh thao tác quét tài liệu trên di động và máy tính để bàn Hình ảnh thao tác quét tài liệu trên di động và máy tính để bàn

Không cần giấy tờ

Quét lại những tài liệu quan trọng để luôn sẵn dùng khi cần trên mọi thiết bị. Lưu lại thông tin chứ không phải là một mớ giấy tờ hỗn độn.
Hình ảnh thao tác trích trang web trên di động và máy tính để bàn Hình ảnh thao tác trích trang web trên di động và máy tính để bàn

Trích nội dung trên mạng

Lưu lại trang web (không có quảng cáo) rồi dùng mũi tên, bút tô sáng và văn bản để chú thích cho trang web đã lưu, giúp thông tin có được thêm hữu ích.
Hình ảnh tiện ích lịch được kết nối trên Trang chủ

Kết nối với tài khoản Lịch Google của bạn

Sử dụng lịch biểu để hoàn thành công việc. Bổ sung bối cảnh cho nội dung cuộc họp và ghi chú để không có việc quan trọng nào bị bỏ sót giữa bộn bề công việc.