Tìm kiếm được ngay trong ảnh chụp trang web, lưu ngay từ trang web và truy cập được khắp nơi.

Trích các trang web khi bạn duyệt. Lưu chúng vào Evernote. Nhanh chóng tìm thấy thông tin bất kỳ bạn đã thu thập được.

Nút lưu cho web

Khi bạn tìm thấy điều gì hay, hãy trích nó. Mỗi bài viết nghiên cứu, xác nhận du lịch, hay một chút cảm hứng đều được thu thập vào Evernote, nơi bạn có thể tìm thấy chúng bất cứ khi nào bạn cần.

Xem Video

Thu hút sự chú ý, gửi nó đi

Bạn muốn trích nội dung gì đó đáng chia sẻ? Hãy gửi nó ngay từ Web Clipper. Trước khi bạn làm điều đó, hãy đánh dấu các phần quan trọng hoặc thêm văn bản và hộp chú thích trực quan để mọi người có thể nhìn thấy chính xác điều bạn đang đề cập đến.

Các trang web yêu thích của bạn, được chụp một cách hoàn hảo

Web Clipper hoạt động tuyệt vời ở khắp mọi nơi. Nhưng nó tỏa sáng khi được sử dụng để trích từ Gmail, LinkedIn, Youtube và Amazon. Chọn điều bạn muốn, sau đó lưu nó dưới dạng một ghi chú sạch sẽ và gọn gàng.