Mall för mötesanteckningar

Effektiva anteckningar lagrar inte bara information, de gör den användbar. Mötesanteckningar är ofta fyllda med irrelevanta detaljer som gör det svårt att hitta viktiga uppgifter och beslut. Denna mötesprotokollmall ger dig den struktur du behöver för att få med det som är viktigt och agera på det snabbt.
VISA MALL

Skriv produktiva mötesprotokoll

Bestäm viktiga detaljer första gången ni träffas om ett visst projekt. Använd detta mötesprotokollformat för att skriva anteckningar som hjälper alla att få den information de behöver och undvika att träffas igen.

Enkelt format för mötesprotokoll

Mötersinformation

Se tydligt ämnet för dina mötesanteckningar. Fyll i det här avsnittet så att projektet ni diskuterar, mötestiden, närvarande personer och avsikten med mötet står i centrum.

Uppföljning

Lämna varje möte med en lista som berättar vem som gör vad. I det här avsnittet kan du delegera uppgifter till specifika personer. Varje uppgift har en kryssruta, så att du enkelt kan följa förloppet när projektet går framåt. Dela din anteckning med dina kollegor så att alla håller sig uppdaterade.

Beslut

Kämpa aldrig mer med att komma ihåg vilka viktiga beslut ditt team fattade. Den här delen av mötesanteckningsmallen hjälper alla att komma ihåg vad gruppen bestämde.

Avslut

Se snabbt en kort sammanfattning av mötet, inklusive de viktigaste punkterna. Det gör att alla kan förstå det väsentligaste, även om de bara har en kort stund att ögna igenom anteckningarna.

Kontrollista

Istället för att bara registrera information kan du göra den åtgärdsbar. Du börjar enkelt en checklista i mallen. Redigera de befintliga listobjekten eller lägg till dina egna och skapa en att-göra-lista i mötesprotokollet som hjälper dig och ditt team att arbeta.

Skriv mötesanteckningar enkelt

Använd den här mallen för att skriva anteckningar som kan åtgärdas. Effektiva mötesprotokoll gör mer än håller människor informerade. De hjälper människor att förstå ett projekt bättre med mindre ansträngning och de gör det lättare för alla att få arbetet gjort.
Hämta mall

Registrera dig för Evernote idag

Lagra idéer och inspiration var som helst och hantera uppgifter med lätthet.
ELLER