Scannable - แอพฯ สแกนเอกสารต่าง ๆ

Scannable จับภาพเอกสารที่คุณต้องการเก็บได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม พร้อมกับแปลงเป็นเอกสารสแกนคุณภาพสูง เพื่อให้คุณบันทึกหรือแบ่งปันให้ผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางหรืออยู่ที่ทำงาน เอกสารของคุณจะพร้อมทำงานแทนคุณได้เสมอ

รับ Scannable

ออกแบบมาเพื่อใช้กับ iPad และ iPhone