Bắt đầu

Basic

Miễn phí

Premium

69,99 US$ / Năm

Business

14,99 US$ / Người dùng/ Tháng

Cần thêm thông tin?

Hãy liên hệ với một Chuyên viên tư vấn được chứng nhận, Lãnh đạo cộng đồng hoặc Thành viên cộng đồng Evernote* để được trợ giúp về việc chọn phiên bản Evernote phù hợp hoặc cách bắt đầu sử dụng.

Lãnh đạo cộng đồng

Các lãnh đạo cộng đồng Evernote làm việc trực tiếp và qua mạng internet, chia sẻ thời gian và kiến ​​thức để giúp những người khác trở thành chuyên gia sử dụng Evernote trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

Tìm lãnh đạo cộng đồng

Chuyên viên tư vấn được chứng nhận

Chuyên viên tư vấn được chứng nhận của Evernote là những chuyên gia được công nhận và được đào tạo toàn diện về Evernote. Hướng dẫn có tính thực hành của họ sẽ giúp bạn và nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn và năng suất hơn.

Tìm một Chuyên viên tư vấn được chứng nhận

*Chuyên viên tư vấn được chứng nhận, Lãnh đạo cộng đồng và Thành viên cộng đồng Evernote không phải là nhân viên của Tập đoàn Evernote. Bạn và họ sẽ cùng nhau quyết định tính chất của mối quan hệ công việc giữa hai bên (thời gian, chi phí, v.v.) khi họ tham gia hỗ trợ cho dự án của bạn, và họ cũng có thể nhận được hoa hồng từ Evernote khi bạn đăng ký một gói trả phí.