Mẫu ghi chú cuộc họp

Ghi chú hiệu quả không chỉ lưu giữ thông tin mà còn làm cho thông tin trở nên hữu ích. Ghi chú cuộc họp thường có nhiều thông tin không liên quan, khiến bạn khó tìm được những nhiệm vụ và quyết định quan trọng. Mẫu biên bản cuộc họp này sẽ cho bạn cách để ghi lại những thông tin quan trọng và xử lý nhanh chóng.
XEM MẪU

Sử dụng hiệu quả biên bản cuộc họp

Ghi lại những thông tin chính ngay trong buổi họp dự án đầu tiên. Sử dụng định dạng ghi chú cuộc họp này để tạo những ghi chú có thể giúp mọi người nhận được thông tin cần thiết mà không cần họp lại.

Định dạng đơn giản cho biên bản họp

Thông tin cuộc họp

Làm nổi bật chủ đề của mọi ghi chú. Điền thông tin vào phần này để làm nổi bật dự án sẽ thảo luận, thời gian họp, thành phần tham dự và mục tiêu họp.

Theo dõi

Đưa danh sách phân công nhiệm vụ cho từng người vào phần cuối của mỗi cuộc họp. Phần này là cách bạn giao nhiệm vụ cho từng người cụ thể. Mỗi nhiệm vụ có một hộp kiểm để bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến độ của dự án. Chia sẻ ghi chú của bạn với đồng nghiệp, để mọi người đều nắm được thông tin.

Quyết định

Không còn phải vất vả nhớ lại nhóm của bạn đưa ra quyết định quan trọng ở bước nào nữa. Phần này của ghi chú cuộc họp giúp mọi người nắm rõ ý kiến mà cả nhóm đưa ra.

Kết thúc

Thêm một phần tóm tắt ngắn gọn về cuộc họp, bao gồm những thông tin chính cần nhớ, để dễ dàng nắm bắt nội dung của ghi chú hơn. Cách này giúp mọi người nắm được những thông tin quan trọng ngay cả khi chỉ có vài giây để lướt qua ghi chú.

Danh sách kiểm tra

Thay vì chỉ ghi lại thông tin, hãy biến thông tin đó thành hành động. Mẫu này có sẵn một danh sách kiểm tra. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa những mục có sẵn trong danh sách hay thêm mục riêng để có một danh sách việc cần làm ngay trong biên bản cuộc họp, giúp bạn và nhóm của bạn nắm được nhiệm vụ.

Đơn giản hóa việc ghi chú cuộc họp

Sử dụng mẫu này để tạo những ghi chú thúc đẩy hành động. Biên bản cuộc họp hiệu quả không chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin cho mọi người. Chúng còn giúp mọi người dễ dàng hiểu rõ hơn về dự án và hoàn thành đúng công việc cần thiết.
Nhận mẫu

Đăng ký Evernote ngay hôm nay

Nắm bắt ý tưởng và cảm hứng ở khắp mọi nơi và quản lý nhiệm vụ một cách dễ dàng.
HOẶC