Đồng bộ hóa nhờ Evernote Teams

Cộng tác, chia sẻ kiến thức, xúc tiến dự án. Evernote giúp mọi người thống nhất với nhau.
/ người dùng/ tháng (tối thiểu 2 người dùng)
Bắt đầu bản dùng thử miễn phí

Chống lại việc quá tải thông tin

Thành viên trong nhóm có thể quản lý ghi chú, nhiệm vụ và lịch biểu ở cùng một nơi, giúp mọi người tập trung vào những việc quan trọng. Sao chụp, tổ chức và chia sẻ thông tin thiết yếu một cách dễ dàng và tìm thấy một cách nhanh chóng ngay khi cần đến.

Làm việc thông minh hơn, nhanh hơn

Cộng tác không giới hạn: Không gian là nơi trình bày trực quan của các dự án, quy trình công việc và tài liệu của nhóm. Chuyển ghi chú, sổ tay và không gian thành dạng tìm kiếm được trên toàn công ty hoặc giới hạn những người có thể truy cập.

Phát huy kiến thức của nhóm

Từ chia sẻ ghi chú họp đến xây dựng một trang wiki cho công ty, Evernote Teams giúp tổ chức bạn làm việc hiệu quả hơn. Nhóm của bạn có thể an tâm là những thông tin quan trọng được sắp xếp ngăn nắp, cập nhật và dễ chuyển giao cho thành viên tương lai.

Quản lý tất cả một cách dễ dàng

Quản lý tài khoản và hướng dẫn người dùng mới làm quen nhờ vào một hệ thống quản lý và thanh toán tập trung. Bảo vệ thông tin bằng tính năng cấp quyền truy cập, SSO, lịch sử hoạt động tìm kiếm được và nhật ký chi tiết.

Trao toàn bộ sức mạnh của Evernote cho từng thành viên của tổ chức bạn:

 • Ghi chú và lưu giữ những thông tin giá trị
 • Tính năng tìm kiếm mạnh mẽ giúp nhanh chóng tìm thấy mọi thứ
 • Tạo, quản lý và giao nhiệm vụ
 • Tạo và chỉnh sửa nhiệm vụ lặp lại
 • Bảng điều khiển Trang chủ có thể điều chỉnh tùy ý
 • Kết nối với các tài khoản Google Lịch
 • Tích hợp với Slack, Microsoft Teams và nhiều nền tảng khác
 • Đồng bộ hóa mà không giới hạn thiết bị
 • Không giới hạn số lượng Không gian để chia sẻ thông tin
 • Một nơi tập trung để quản lý tài khoản
 • Chương trình tập huấn làm quen cho nhóm
 • Lịch sử hoạt động của ghi chú
 • 20 GB/tháng+ thêm 2 GB mỗi người dùng
 • Một chuyên viên hỗ trợ tài khoản riêng cho những nhóm có từ 25 thành viên trở lên

NGOÀI RA: Với một thuê bao theo năm, mỗi người dùng trong nhóm bạn sẽ có một tài khoản Evernote Personal để giữ những ghi chú cá nhân và gia đình tách biệt khỏi thông tin của công ty.

Giúp mọi người thống nhất với nhau

Trao mọi lợi ích của Evernote cho từng thành viên trong nhóm bạn, cộng với những tính năng mạnh mẽ dành riêng cho doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin cho đúng đối tượng, nhờ tính năng kiểm soát quyền truy cập, SSO và nhật ký tìm kiếm được.

Giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp cùng với những thông tin mà họ cần.

Liên kết ghi chú với sự kiện trên Google Lịch để tổ chức họp một cách ngăn nắp và hiệu quả hơn.

Dễ dàng kết nối ghi chú với Google Docs, Gmail, Slack và Microsoft Teams.

Nhanh chóng tìm được mọi thông tin, ngay cả ghi chú viết tay, nhờ tính năng tìm kiếm và bộ lọc ưu việt nhất của chúng tôi.

Không có wi-fi? Không sao cả. Bạn có thể tiếp tục làm việc mà không có mạng. Mọi thông tin sẽ được đồng bộ hóa khi có mạng trở lại.

Điều chỉnh Evernote cho phù hợp với quy trình công việc của bạn bằng bảng điều khiển Trang chủ tùy chỉnh, mẫu và lệnh tìm kiếm đã lưu.

Không bao giờ quên xử lý nhiệm vụ, bắt đầu ghi chú cuộc họp hoặc tìm lại ý tưởng nữa.

Evernote Teams giúp tổ chức của bạn thống nhất với nhau.

Bắt đầu bản dùng thử miễn phí