Mẫu lập kế hoạch ngân sách

Bạn muốn dành tiền cho một khoản chi tiêu lớn. Tiếc là phần lớn mọi người rất dễ quên mất kế hoạch tiết kiệm. Hãy dùng mẫu ngân sách hằng tháng này để theo dõi các khoản thu chi của bạn. Mẫu này được thiết kế để giúp bạn theo dõi dòng tiền của bạn.

Kế hoạch tiết kiệm, ngay trong tầm tay

Thiết lập một bảng chi tiêu hằng tháng chỉ bằng một lần bấm chuột, và bớt mệt mỏi với việc lập kế hoạch chi tiêu cho cá nhân. Chỉ cần tạo một ghi chú, sử dụng mẫu kế hoạch ngân sách này rồi bắt đầu theo dõi tình hình tài chính của bạn theo những cách sau:

Mẫu đơn giản để lập kế hoạch ngân sách hằng tháng

Giúp việc lập kế hoạch ngân sách thật đơn giản

Bắt đầu mỗi tháng bằng cách lập kế hoạch rồi kết thúc một cách thành công. Mẫu này giúp bạn bằng cách giúp bạn ghi lại mục tiêu tiết kiệm hằng tháng, số dư lúc khởi đầu và số dư lúc kết thúc.

Theo dõi thu chi

Quan sát cách bạn chi tiêu có thể giúp bạn nhận ra bạn còn có thể tiết kiệm hơn nữa. Thêm lương và các khoản thu nhập khác vào những chỗ trống được cung cấp. Cuối mỗi tháng, hãy viết lại số tiền bạn chi để thuê nhà, mua đồ tạp hóa, đi ăn, v.v. Mẫu ngân sách có chỗ cho những khoản chi tiêu phổ biến nhất. Bạn cũng có thể đưa thêm thông tin vào bằng cách thêm dòng vào bảng.

So sánh kỳ vọng với thực tế

Xem thử mức ước tính của bạn có phản ánh thực tế chi tiêu hay không. Cho mỗi mục chi tiêu, hãy thử điền số tiền bạn muốn chi vào cột "Ước tính". Sau khi chi tiêu trong tháng, hãy điều vào cột "Thực tế" và "Chênh lệch" để xem bạn có theo đúng ngân sách hay không.

Điều chỉnh kế hoạch

Sử dụng mục "lưu ý" trong dòng dành cho mỗi mục chi tiêu để suy ngẫm về tiến độ của bạn trong tháng. Cũng có một mục cho ghi chú của bạn trong phần tổng quan ở phía trên bảng tính mà bạn có thể dùng để ghi lại nhận xét và điều chỉnh kế hoạch khi cần.

Một công cụ lập kế hoạch ngân sách đơn giản

Biến ghi chú thành một công cụ tiết kiệm cá nhân dễ dùng và có được góc nhìn thực tế về tình hình tài chính của bạn. Mẫu lập ngân sách và tiết kiệm của chúng tôi có thể cải thiện thói quen tiêu dùng của bạn, và việc theo dõi tiến độ mỗi tháng có thể giúp bạn kiểm soát thu chi, đạt được mục tiêu tài chính của bạn.

Đăng ký Evernote ngay hôm nay

Nắm bắt ý tưởng và cảm hứng ở khắp mọi nơi và quản lý nhiệm vụ một cách dễ dàng.
HOẶC